Studencki konkurs tłumaczeniowy „Poznań na językach”

Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM

zaprasza do udziału w II edycji konkursu tłumaczeniowego

Poznań na językach

Studencki Konkurs Tłumaczeniowy

Zadanie konkursowe

Zadaniem uczestników konkursu jest przetłumaczenie na jeden z nauczanych w Szkole Nauk o Języku i Literaturze język obcy dwóch tekstów:

 • wiersza „Chmury” Wisławy Szymborskiej
 • artykułu „Let’s play in Poznań”

Kto może wziąć udział w konkursie?

Do udziału w konkursie zaproszone są studentki i studenci studiów licencjackich oraz magisterskich studiujący na Wydziałach wchodzących w skład SNJL:

 • Studentki i Studenci Wydziału Anglistyki
 • Studenci i Studentki Wydziału Etnolingwistyki
 • Studentki i Studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Studentki i Studenci Wydziału Neofilologii

Nagrody:

 • nagrody rzeczowe dla autorek i autorów najlepszych tłumaczeń ufundowane przez partnerskie firmy
 • publikacja najlepszych tłumaczeń (z każdej kategorii językowej)

Ważne terminy:

 • 31.10.2023 r. – ostateczny termin przesłania przetłumaczonych tekstów (za pośrednictwem formularza dostępnego pod linkiem)
 • listopad 2023 r. – uroczysta gala z ogłoszeniem zwycięzców konkursu i wręczeniem nagród
 • maj 2024 r. – ukazanie się publikacji zawierającej nagrodzone tłumaczenia

Organizacja:

Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Współpraca:

Biuro Obsługi Inwestorów Miasta Poznania

Zapraszamy!

KONTAKT

e-mail: poznannajezykach@amu.edu.pl

Patronat honorowy nad konkursem:

– Rektor UAM prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska

– Prezydent Miasta Poznania Jacek Jaśkowiak