Wydział Neofilologii

Wydział Neofilologii UAM istnieje od ponad 30 lat, kontynuując tradycje dawnego Wydziału Filologicznego, w którego łonie działała już większość spośród jednostek — instytutów i katedr — składających się na obecny Wydział. Pracownicy Wydziału prowadzą językoznawcze i literaturoznawcze badania naukowe w ramach licznych projektów. Współpracują na szeroką skalę z wieloma ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Wydział kształci studentów czterdziestu kierunków studiów I i II, prowadzi studia podyplomowe oraz doktoranckie. Nasi studenci korzystają z niezwykle szerokiej oferty programów stypendialnych i wyjazdów zagranicznych. Wydział prowadzi również działalność popularyzatorską i kulturalną.Wśród naszych pracowników są znani tłumacze, pisarze, dziennikarze i artyści. Jesteśmy otwarci na współpracę z otoczeniem – ze szkołami, placówkami oświatowymi i kulturalnymi, biznesem, administracją i organizacjami społecznymi.

Wydział w liczbach

  • ponad czterystu dwudziestu etatowych pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych. Pracownicy publikują rocznie około pięciuset artykułów naukowych, książek itp.
  • blisko 4500 studentów na studiach stacjonarnych, ponad 600 na studiach niestacjonarnych oraz około 30 na studiach podyplomowych
  • studia na czterdziestu kierunkach
  • blisko 50 stacjonarnych i niestacjonarnych doktorantów, którzy już obecnie współtworzą potencjał badawczy naszej jednostki
  • lektorzy kilkudziesięciu języków oraz wielu doświadczonych tłumaczy

Strona główna | Wydział Neofilologii (amu.edu.pl)