Przedmioty do wyboru w ramach oferty SNJL

(Aktualizacja oferty na semestr letni 2023/2024)

Dzięki ofercie przedmiotów do wyboru w ramach Szkoły osoby studiujące na Wydziałach: Anglistyki, Etnolingwistyki, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Neofilologii będą mogły skorzystać z poszerzonej oferty edukacyjnej dostępnej poza macierzystym wydziałem. Na przedmioty można zapisywać się poprzez USOS.

Wykaz przedmiotów wraz z kodami i linkami do USOSa udostępnione są poniżej w tabeli przedmiotów do wyboru.

UWAGA!

W przypadku różnicy punktów ECTS, należy skierować wniosek do prodziekana ds. studenckich z prośbą o uznanie przedmiotu do wyboru z puli przedmiotów Szkoły jako ekwiwalentu zajęć przewidzianych w planie studiów.