kontakt

Sprawami administracyjnymi Rady SNJL zajmuje się:

mgr Aniela Pawlak
tel. 61 829 35 11
e-mail: aniela.pawlak@amu.edu.pl