Biuro SNJL

Biuro Szkoły Nauk o Języku i Literaturze
Collegium Heliodori Święcicki
ul. Grunwaldzka 6
pokój 182

dr Dominika Gapska

(Rada Naukowa Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa) 
tel. 61 829 10 15, 539 149 774, e-mail: dgapska@amu.edu.pl

mgr Aniela Pawlak

(Rada ds. kształcenia SNJL, Rada Szkoły SNJL)
tel. 61 829 35 11, e-mail: aniela.pawlak@amu.edu.pl