kontakt

Sprawami administracyjnymi Rady Naukowej Dyscyplin Językoznawstwa i Literaturoznawstwa zajmuje się:

dr Dominika Gapska
tel. 61 829 10 15
e-mail: dgapska@amu.edu.pl