Skład rady

Skład Rady Szkoły w roku akademickim 2023/2024

 1. Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
 2. Dziekana Wydziału Anglistyki prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk
 3. p.o. Dziekan Wydziału Etnolingwistyki prof. UAM dr hab. Piotr Nowak
 4. Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
 5. Dziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
 6. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły: prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz
 7. Dyrektor Szkoły Doktorskiej SNJL: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
 8. Przedstawicielka Samorządu Doktorantów: mgr Zuzanna Jechna
 9. Przedstawicielka Samorządu Studentów: p. Matylda Markowska
 10. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: dr Wojciech Kamiński
 11. Przedstawiciel Związku Nauczycieli Akademickich: M. Phil. Thomas Anessi
 12. Przedstawicielka NSSZ „Solidarność”: dr Elżbieta Lijewska
 13. Rektor UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (lub w zastępstwie jeden z Prorektorów)