Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

O Wydziale

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej w obecnej strukturze jest bytem stosunkowo nowym. Ale jego historia rozpoczyna się formalnie w momencie powstania Wszechnicy Piastowskiej (późniejszego Uniwersytetu Poznańskiego, dzisiejszego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).
STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU NA LATA 2020-2026

Dziś WFPiK tworzą:

Historia Wydziału

4 kwietnia 1919 r.

Powołanie Wydziału Filozoficznego

W jego ramach funkcjonowały polonistyczne katedry literackie oraz językoznawcze, katedra filologii słowiańskiej oraz katedry filologii klasycznej (hellenistyki i latynistyki).

10 września 1939 r.

Zamknięcie Uniwersytetu Poznańskiego

Profesorowie (zwłaszcza poloniści) w czasie okupacji nie zaprzestali swej pracy. Współtworzyli w Warszawie Uniwersytet Ziem Zachodnich, na którym od 1940 roku można było studiować filologię polską. Po klęsce powstania warszawskiego tajną polonistykę przeniesiono do Częstochowy.

23 kwietnia 1945 r.

Wznowienie działalności Uniwersytetu

1951

Podział Wydziału Humanistycznego – utworzenie Wydziału Filologicznego

1952-1956

Zawieszenie studiów z zakresu filologii klasycznej

Odrodziły się one w roku akademickim 1956/1957.

1969

Powstanie Instytutu Filologii Polskiej oraz Katedry Filologii Klasycznej na Wydziale Filologicznym

Filologię słowiańską (jako Zakład Języków i Literatur Słowiańskich) włączono do Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej.

1985

Stworzenie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców

Do 1988 Studium funkcjonowało jako odrębna jednostka.

1988

Utworzenie Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

W miejsce struktury instytutowej przywrócono podział na katedry (pozostał jeden instytut – Instytut Filologii Klasycznej). W struktury nowego wydziału włączono filologię słowiańską (z Wydziału Filologii Rosyjskiej) oraz Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców.

2011

Kolejna reorganizacja

Z Instytutu Filologii Polskiej wyodrębniły się dwie nowe instytucje – Katedra Dramatu, Teatru i Widowisk oraz Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów.

2017

Przekształcenie dwóch katedr w instytuty

Katedra Dramatu Teatru i Widowisk została przekształcona w Instytut Teatru i Sztuki Mediów, a Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów w Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych.

2019

Dołączenie WFPiK do Szkoły Nauk o Języku i Literaturze

Do SNJL weszły również Wydział Neofilologii i Wydział Anglistyki. Instytut Teatru i Sztuki Mediów został włączony do Wydziału Antropologii i Kulturoznawstwa.