Wydział Anglistyki

Wydział Anglistyki (WA) UAM jest największym ośrodkiem studiów anglistycznych w Polsce i w Europie. Szczyci się długą historią, bogatym doświadczeniem w dziedzinie dydaktyki i licznymi osiągnięciami na polu badań naukowych w kraju i na świecie.

WA UAM prowadzi stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne i wieczorowe) studia licencjackie i magisterskie w zakresie filologii angielskiej, stacjonarne i zaoczne studia doktoranckie oraz stacjonarne studia licencjackie i magisterskie w zakresie filologii niderlandzkiej.

Przykładowo, na stacjonarnych studiach magisterskich proponowana jest największa liczba różnorodnych specjalizacji.

Obecnie w WA studiuje około 1500 studentów na studiach I i II stopnia oraz około 100 na studiach doktoranckich. Program nauczania w WA jest wszechstronny i atrakcyjny. Obejmuje językoznawstwo, literaturę, metodykę nauczania języka angielskiego jako języka obcego i inne specjalistyczne przedmioty (np. informatykę i emisję głosu), a także praktyczną naukę języka angielskiego i innych języków obcych (niderlandzki, afrikaans, niemiecki, francuski, hiszpański, walijski, irlandzki, fryzyjski, islandzki i języki starogermańskie).

Celem kształcenia studenta w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego (EFL) jest osiągnięcie kompetencji językowej bliskiej rodzimej (near-native) na wszystkich poziomach strukturalno-funkcjonalnych: od fonetyki, poprzez leksyko-gramatykę, po pragmatykę. Absolwenci WA UAM są wysoko cenieni na rynku pracy, szczególnie za swoją znakomitą wymowę. Na ten aspekt kompetencji językowej w WA zwraca się większą uwagę niż na innych anglistykach polskich i europejskich. WA UAM zatrudnia doskonałych nauczycieli języka angielskiego, między innymi 15 rodzimych użytkowników języka angielskiego oraz nauczycieli języka walijskiego, irlandzkiego, niderlandzkiego i afrikaans.

WA współpracuje z 18 uniwersytetami europejskimi w ramach programu Erasmus. Studenci osiągający najlepsze wyniki w nauce mogą ubiegać się o stypendia na uniwersytetach w następujących ośrodkach europejskich: Aveiro (Portugalia), Bielefeld, Bamberg, Mannheim i Monachium (Niemcy), Helsinki (Finlandia), Kristiansand i Tromsø (Norwegia), Triest (Włochy), Vigo i Murcja (Hiszpania), Wiedeń i Klagenfurt (Austria), Paryż (Francja), Bacau (Rumunia) i Limerick (Irlandia). Funkcjonuje również program wymiany kadry naukowej z ośrodkami w Leeds i Colchester (Wielka Brytania). Wciąż nawiązywane są kontakty z kolejnymi ośrodkami partnerskimi.

Księgozbiór WA UAM jest obecnie częścią Biblioteki Filologicznej Novum. Jest to największy księgozbiór anglistyczny w Polsce, składający się z około 100 tysięcy woluminów i 80 czasopism naukowych. Biblioteka posiada także bogaty zbiór specjalistycznych słowników (m.in. cenne słowniki języka staroangielskiego) i encyklopedii. W bibliotece znajdują się także zbiory specjalne, mikrofisze i publikacje elektroniczne (CD-ROM), np. korpusy językowe i archiwa. Biblioteka Filologiczna Novum oferuje wolny dostęp do półek. Studenci mogą również korzystać z pracowni komputerowej (15 stanowisk, w tym jedno dla studentów niedowidzących i niewidomych) oraz przestronnej czytelni.

Studenci WA mają dostęp do bogato wyposażonego laboratorium komputerowego (Internet, multimedia). Pracownicy Pracowni Technologii Edukacyjnych i Komputerowego Przetwarzania Języka WA są specjalistami w wielu dziedzinach zastosowań komputerów do badań filologicznych (np. analiza językowych baz danych, wspomagane komputerowo nauczanie języków obcych). Platforma e-learningowa WAMU Moodle wspiera nauczanie na kursach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Na Wydziale znajdują się także nowoczesne laboratoria językowe do nauczania fonetyki oraz laboratorium szkoleniowe dla tłumaczy symultanicznych.

Pracownia Komputerowa udostępnia zasoby audiowizualne i sprzęt: odtwarzacze CD, przenośne telewizory, odtwarzacze DVD, laptopy, projektory multimedialne i ponad 700 nośników z brytyjskimi i amerykańskimi filmami fabularnymi. Zasoby audio to ponad 700 nośników i plików z materiałami do nauki języka angielskiego. Najbardziej popularne kursy wymowy angielskiej zarchiwizowane są w formacie mp3. Pracownia tworzy również materiały dydaktyczne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii.

Koło Naukowe Anglistów WA to forum wymiany myśli naukowej oferujące studentom możliwość rozwijania swych pasji badawczych już podczas studiów. Poszczególne sekcje Koła zajmują się fonetyką i fonologią, skladnią, psycho- i neurolingwistyką, historią języka angielskiego, brytyjską literaturą anglojęzyczną, literaturą amerykańską i przekładoznawstwem. Od niedawna istnieje też Studenckie Naukowe Koło Amerykanistyczne dla studentów, których zainteresowania wykraczają poza literaturę i dotyczą kultury popularnej, polityki i historii.

WA UAM zatrudnia specjalistów w wielu dziedzinach badań nad językiem, literaturą i kulturą. Szeroki zakres działalności badawczej pracowników naukowo dydaktycznych WA obrazuje lista zakładów.

Wydział Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza to jedyna anglistyka w Polsce uprawniona do nadawania stopni doktora nauk humanistycznych (w zakresie językoznawstwa i literatury) i doktora habilitowanego (w zakresie językoznawstwa).

Badania naukowe w WA stoją na najwyższym światowym poziomie, czego miarą są m.in. publikacje pracowników w renomowanych wydawnictwach, udział w konferencjach międzynarodowych, liczne stypendia i nagrody przyznawane pracownikom WA, ich przynależność do wielu organizacji naukowych. Dlatego Poznań jest znanym w świecie ośrodkiem anglistycznym.

WA UAM prowadzi wszechstronną działalność naukową. Wydział organizuje międzynarodowe konferencje, w których uczestniczą znani naukowcy z całego świata:

Na Wydziale redagowane są cztery czasopisma naukowe:

Ponadto pracownicy WA redagują trzy serie wydawnicze ukazujące się w wydawnictwie Peter Lang Verlag we Frankfurcie n. Menem:

… oraz serię Filologia angielska (Wydawnictwo Poznańskie; dotychczas ukazało się 11 tomów). Pracownia Wydawnicza WA koordynuje redakcję monografii autorstwa pracowników WA oraz rozbudowuje i udostępnia on-line archiwum publikacji WA.

Zespół leksykografów WA UAM opracował wiele słowników, m.in. dwutomowy Nowy Angielsko-Polski i Polsko-Angielski Słownik Fundacji Kościuszkowskiej (2003), który jest obecnie największym słownikiem angielsko-polskim i polsko-angielskim oraz Longman «Współczesny» English-Polish, Polish-English Dictionary (2004). Druga edycja dwutomowego Angielsko-Polskiego, Polsko-Angielskiego Słownika Collinsa ukazała się w roku 2006.

W roku 2005 z inicjatywy WA powstało Interdyscyplinarne Centrum Przetwarzania Mowy i Języka, utworzone we współpracy z międzynarodowymi instytucjami badawczymi. Misją centrum jest utworzenie platformy dla interdyscyplinarnych projektów realizowanych przez naukowców z różnych dziedzin (np. informatyka, językoznawstwo, psychologia, pedagogika, medycyna).

WA UAM pozwala studentom rozwinąć doskonałą znajomość języka powszechnie uważanego za światowy (lingua franca), stanowiącą niezawodne narzędzie pracy oraz umożliwiającą dalszy rozwój i poszerzanie wiedzy. Absolwenci WA UAM są poszukiwani na rynku pracy, a ich atutem jest nie tylko posiadana kompetencja językowa, ale i umiejętność rozszerzania swoich kwalifikacji zawodowych w wielu kierunkach. Nasi absolwenci są dumni ze swojego macierzystego wydziału i zbierają pochwały od pracodawców i współpracowników na kolejnych etapach kariery zawodowej. Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna po raz drugi przyznała Wydziałowi Anglistyki UAM Certyfikat Jakości Kształcenia.

Pytania prosimy kierować pod adres: anglistyka@wa.amu.edu.pl.

Wydział Anglistyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
al. Niepodległości 4
61-874 Poznań

tel. +48 61 8293506
fax. +48 61 8293512
e-mail: anglistyka@wa.amu.edu.pl
http://wa.amu.edu.pl