Rada SNJL

Skład Rady Szkoły w roku akademickim 2022/2023:

 1. Przewodnicząca: prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk
 2. Dziekana Wydziału Anglistyki prof. UAM dr hab. Joanna Pawelczyk
 3. Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
 4. Dziekan Wydziału Neofilologii prof. UAM dr hab. Krzysztof Stroński
 5. Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły: prof. UAM dr hab. Justyna Krauze-Pierz
 6. Kierownik Szkoły Doktorskiej Szkoły: prof. dr hab. Piotr Śliwiński
 7. Przedstawicielka Samorządu Doktorantów: mgr Martyna Bąk-Ziółkowska
 8. Przedstawicielka Samorządu Studentów: p. Matylda Markowska
 9. Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego: dr Wojciech Kamiński
 10. Przedstawiciel Związku Nauczycieli Akademickich: M. Phil. Thomas Anessi
 11. Przedstawicielka NSSZ „Solidarność”: dr Elżbieta Lijewska
 12. Rektor UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska (lub w zastępstwie jeden z Prorektorów)

Sprawami administracyjnymi Rady SNJL zajmuje się:

mgr Aniela Pawlak
tel. 61 829 35 11
e-mail: aniela.pawlak@amu.edu.pl

Terminarz posiedzeń

Akty prawne