Materiały dla studenckich kół naukowych

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami przydatnymi do nie tylko założenia, ale także skutecznego prowadzenia koła naukowego. Są one efektem pracy wielu wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie i zaprezentowane zostały na Dniu Studenckich Kół Naukowych w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, który odbył się 6 kwietnia 2022 r. Udostępnione poniżej materiały stanowią przykład dobrych praktyk akademickich i są źródłem know-how związanego z różnymi aspektami funkcjonowania kół naukowych. Z materiałów można korzystać całkowicie za darmo, należy jednak pamiętać o prawach autorskich.  

Co znajduje się w materiałach?

  • zbiorcza prezentacja kół naukowych w SNJL
  • status prawny koła naukowego
  • wzór statutu koła naukowego
  • prezentację nt. programów studenckich w ramach ID-UB
  • prezentację nt. Jak promować studenckie koła naukowe?

Przydatne materiały do pobrania: