Rady programowe Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu

Rada programowa kierunku studiów: filologia angielska z pedagogiką 

Kierownik kierunku – przewodniczący: 

dr Radosław Nawrocki 

Członkowie rady: 

prof. dr hab. Mirosław Pawlak 

dr Jakub Bielak 

dr Joanna Bukowska 

dr Artur Skweres 

dr Marek Derenowski 

prof. dr hab. Jacek Witkoś 

Przedstawiciele studentów: 

Agnieszka Śniegowska 

Rafał Lenartowicz 


Rada programowa kierunku studiów: filologia polska 

Kierownik kierunku – przewodniczący: 

dr Radosław Nawrocki 

Członkowie rady: 

dr Bartosz Kowalczyk 

dr Agnieszka Raubo 

dr Magdalena Zdrowicka-Wawrzyniak 

prof. UAM dr hab. Krzysztof Skibski 

mgr Joanna Kostrzewa 

mgr Leszek Kubiak 

Przedstawiciele studentów: 

Gabriela Jaśkiewicz 

Kamil Gruszka 

Mateusz Frankowski