Rady programowe grup kierunków studiów Wydziału Anglistyki

Rada programowa grupy kierunków studiów Wydziału Anglistyki UAM: filologia angielska; English Studies: Literature and Culture; English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies; studia niderlandystyczne; filologia angielsko-celtycka; Language, Mind, Technology; Language and Communication in Healthcare; filologia angielsko-chińska

Przewodniczący: 

prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak 

Członkowie rady: 

prof. dr hab. Paweł Zajas
prof. UAM dr hab. Ryszard Bartnik 
prof. UAM dr hab. Agnieszka Rzepa 
prof. UAM dr hab. Paweł Scheffler (urlop naukowy 2022-2023)
prof. UAM dr hab. Aleksandra Wach 
prof. UAM dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak
dr Przemysław Kaszubski 
dr Karolina Rosiak
dr Rafał Jaworski (Wydział Matematyki i Informatyki) 
dr Piotr Juskowiak (Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa) 

Przedstawiciele studentów: 

Karolina Pakulska
Filip Rydzyński
Hanna Bukowska
Piotr Matczak
Mateusz Ratajczak


Rada programowa grupy kierunków studiów Wydziału Anglistyki UAM: Tłumaczenie konferencyjne polsko-angielskie; Tłumaczenie kreatywne i specjalistyczne

Przewodnicząca: 

prof. UAM dr hab. Agnieszka Chmiel

Członkowie rady: 

prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak
dr Marta Kajzer-Wietrzny
dr Paweł Korpal
dr Iwona Mazur
dr Magdalena Perdek
dr Katarzyna Remiszewska

Przedstawicielki studentów: 

Wiktoria Sobisz
Zofia Trawińska