Rada programowa Collegium Polonicum w Słubicach

Rada Programowa grupy kierunków studiów w Collegium Polonicum studia o Polsce (soP) i Master of Digital Enterpreneurship (MoDE):

·        prof. UAM dr hab. Andrzej Pukacz (przewodniczący)

·        prof. dr hab. Ewa Kraskowska (członkini z ramienia soP)

·        dr Ksymena Filipowicz-Tokarska (członkini z ramienia soP)

·        Egor Shchegolev (przedstawiciel studentów z ramienia soP)

·        prof. UAM dr hab. Jarosław Jańczak (członek z ramienia MoDE)

·        dr Filip Biały (członek z ramienia MoDE)

·        Zeeshan Sadiq (przedstawiciel studentów z ramienia MoDE)

Przedstawicielka Studentów:

Olga Szczerbina