Przedmioty do wyboru w ramach oferty SNJL

Dzięki ofercie przedmiotów do wyboru w ramach Szkoły osoby studiujące na Wydziałach: Anglistyki, Filologii Polskiej i Klasycznej oraz Neofilologii będą mogły skorzystać z poszerzonej oferty edukacyjnej dostępnej poza macierzystym wydziałem. Na przedmioty można zapisywać się poprzez USOS. Wykaz przedmiotów wraz z kodami i linkami do USOSa udostępnione są w tabeli przedmiotów do wyboru (link do zestawienia poniżej). W przypadku różnicy punktów ECTS, należy skierować wniosek do prodziekana ds. studenckich z prośbą o uznanie przedmiotu do wyboru z puli przedmiotów Szkoły jako ekwiwalentu zajęć przewidzianych w planie studiów.