Szkoła Nauk o Języku i Literaturze zaprasza osoby studiujące w SNJL do udziału w projekcie projakościowym „Filolog w poszukiwaniu miejsca pracy”!

Kto może wziąć udział w projekcie?

Do udziału w projekcie zaproszone są studentki i studenci II i III roku studiów licencjackich oraz studentki i studenci I i II roku studiów magisterskich studiujący na Wydziałach wchodzących w skład SNJL:

 • Studentki i Studenci Wydziału Anglistyki
 • Studentki i Studenci Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej
 • Studentki i Studenci Wydziału Neofilologii

Do kiedy i jak można się zgłaszać?

Do udziału w projekcie można się zgłaszać do 6 marca 2023 r., wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj.

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do kontaktu z wybranymi kandydatami.

Uwaga! Uczestnicy poprzednich projektów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze niestety nie mogą wziąć udziału w III edycji.

Program projektu

Projekt „Filolog w poszukiwaniu miejsca pracy” obejmuje trzy moduły kompetencyjne (w zakresie przedsiębiorczości, zawodowe i komunikacyjne) i działania o charakterze spotkań informacyjnych, praktycznych zajęć i warsztatów prowadzonych przez pracowników Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznań oraz ekspertów-praktyków przedstawicieli globalnych korporacji, mających swoje siedziby w Poznaniu. Ponadto ważnym działaniem są planowane wizyty studyjne w siedzibach firm. Celem wizyt studyjnych jest lepsze zrozumienie przez studentów sposobu funkcjonowania i środowiska pracy danego przedsiębiorstwa, oferty działów i stanowisk oraz związanych z nimi zadań, co może przełożyć się na podniesienie u studentów kompetencji zawodowych.

a) Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości

 • Krajobraz przedsiębiorstw zatrudniających filologów i posiadających swoją siedzibę w Poznaniu i najbliższym sąsiedztwie – firmy, branża, oferowane stanowiska, kontakt – warsztaty prowadzone przez pracowników Biura Obsługi Inwestorów Miasta Poznań – 2h

b) Kompetencje zawodowe

 • Wizyta studyjna w firmie Flex – 4h
 • Wizyta studyjna w firmie McKinsey – 4h
 • Wizyta studyjna w firmie Majorel – 4h

c) Kompetencje komunikacyjne

 • Dyplomacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej – prezes European Media Group – Izabela Seidl-Kwiatkowska – 4h
 • Warsztaty z przygotowania portfolio – 2h
 • Warsztaty z praktyki rozmów kwalifikacyjnych – 4h

Termin realizacji projektu

Od marca 2023 – do czerwca 2023

(spotkanie ewaluacyjne odbędzie się na początku czerwca 2023)

Terminy warsztatów

Zostaną podane na początku marca

Miejsce odbywania się warsztatów

Collegium Novum oraz siedziby firm

Jakie korzyści zapewnia udział w projekcie?

Po zakończeniu projektu „Filolog w poszukiwaniu miejsca pracy” studenci uczestniczący w projekcie:

 • będą posiadać wiedzę na temat firm / przedsiębiorstw / korporacji obecnych na poznańskim rynku pracy, reprezentowanych przez nie branż i oferowanych stanowisk pracy,
 • nawiążą bezpośredni kontakt z przedstawicielami firm, które zaproszą studentów do swoich siedzib w ramach wizyt studyjnych,
 • zdobędą wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu aplikowania, przygotowania portfolio i zaprezentowania się podczas rozmowy kwalifikacyjnej, czyli posiądą umiejętności skutecznego komunikowania się z pracownikami działów rekrutacyjnych,
 • zdobędą kompetencje pozwalające na znalezienie satysfakcjonującej pracy,
 • otrzymają Certyfikat potwierdzający udział w projekcie (z wyszczególnieniem poszczególnych warsztatów) i nabycie zakładanych kompetencji.

Spotkanie informacyjno-organizacyjne odbędzie się na początku marca za pośrednictwem platformy MS Teams.

W razie pytań, prosimy o kontakt poprzez formularz.

Zapraszamy!