Rada Doktorantów SNJL

Rada Doktorantów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze:

Przewodnicząca rady doktorantów szkoły dziedzinowej: mgr Anna Skałba

Wiceprzewodnicząca rady doktorantów szkoły dziedzinowej: mgr Martyna Bąk-Ziółkowska

Członkowie:

 • mgr Zbigniew Bierzyński
 • mgr Agnieszka Budnik
 • mgr Tomasz Dyrmo
 • mgr Iurii Ganushchak
 • mgr Patrycja Kakuba
 • mgr Piotr Maleszewski

Przedstawiciele w organach samorządu i uczelni:

 • Delegaci do uczelnianej rady doktorantów: mgr Agnieszka Budnik, mgr Piotr Maleszewski, mgr Zbigniew Bierzyński
 • Kandydatka do komisji rewizyjnej: mgr Katarzyna Vettermann
 • Arbiter sądu koleżeńskiego: mgr Piotr Maleszewski
 • Przedstawicielka w radzie szkoły doktorskiej: mgr Agnieszka Budnik
 • Kandydat do uniwersyteckiej rady ds. kształcenia: mgr Zbigniew Bierzyński
 • Kandydat do komisji dyscyplinarnej dla doktorantów: mgr Piotr Maleszewski
 • Kandydat do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla doktorantów: mgr Tomasz Dyrmo
 • Kandydat do komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich: mgr Iurii Ganushchak
 • Kandydatka do odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli akademickich: mgr Katarzyna Vettermann

Strona rady Doktorantów SNJL na Facebooku: https://www.facebook.com/snjluam

Doktorancka akcja charytatywna

W imieniu doktorantek i doktorantów Szkoły Nauk o Języku i Literaturze UAM (Wydział Anglistyki, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii) serdecznie zapraszamy wszystkich do wsparcia świątecznej akcji charytatywnej, która ma na celu pomoc Kasi Stachurze – córce dr. hab. Pawła Stachury, prof. UAM, członka społeczności akademickiej naszej Szkoły.

Trzyletnia Kasia ma bardzo rzadką mutację genetyczną i wymaga nieustannej rehabilitacji. Pomoże każda, nawet niewielka kwota na konto fundacji Słoneczko:

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „SŁONECZKO”

77-400 Złotów, Stawnica 33A

Darowizny w PLN:

89 8944 0003 0000 2088 2000 0010

Subkonto (tytuł przelewu lub cel szczegółowy):

KATARZYNA STACHURA – 1181/S